เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563


การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อดำเนินกิจการต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่

ในวันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย

2020-05-29
2020-05-28
2020-05-22
2020-05-21
2020-05-20
2020-05-20
2020-05-14
2020-04-30
2020-04-29
2020-04-28