เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการคาราวานวัฒนธรรมธรมท้องถิ่น


เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 นายวันชัย รัตนบุรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมายซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นคณะกรรการด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ได้เข้าพบปลัดกระทรางวัฒนธรรม ณ ห้องปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 21 กระทรวงวัฒนธรรม