เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 100 ปี ขึ้นไป 


   นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ให้การต้อนรับ นาย ชโชคชัย คำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะ ที่ได้มาเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลชะมาย รายนางแก้ว สามารถ อายุ 102 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 7 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 100 ปี ขึ้นไป 

โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

2020-05-29
2020-05-28
2020-05-22
2020-05-21
2020-05-20
2020-05-20
2020-05-14
2020-04-30
2020-04-29
2020-04-28