เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ ประจำปีงบประมาณ 2563


   เทศบาลตำบลชะมาย นำเสนอรายละเอียด และจุดเด่นของโครงการฯ ต่อทีมวิจัย ในการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังวัดนครศรีธรรมราช

.....ในการนี้เทศบาลตำบลชะมาย จึงขอขอบคุณท่านนายกทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ที่ได้อนุเคราะห์สถานที่ อุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ ในการถ่ายทอดสัญญานผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ในครั้งนี้ และขอขอบคุณเครือข่ายต่างๆ ทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันตอบคำถามการประเมินฯให้ผ่านไปได้ด้วยดี

2020-06-30
2020-06-29
2020-06-26
2020-06-19
2020-06-16
2020-06-08
2020-06-04
2020-05-29
2020-05-28
2020-05-22