เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่สุ่มตัวอย่างประเมินคุณภาพน้ำที่ใช้บริโภคของประชาชน


ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สุ่มตัวอย่างประเมินคุณภาพน้ำที่ใช้บริโภคของประชาชน จำนวน ๒๐ ตัวอย่าง เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ตำบลชะมาย

2020-12-22
2020-11-17
2020-10-31
2020-09-25
2020-08-04
2020-07-31
2020-07-29
2020-06-30
2020-06-29
2020-06-26