เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


นำหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ มอบให้กับโรงเรียนวัดเขากลาย


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชะมาย นำหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ มอบให้กับโรงเรียนวัดเขากลาย

 ณ โรงเรียนวัดเขากลาย หมู่ที่ 3 ตำบลชะมาย

2020-11-17
2020-10-31
2020-09-25
2020-08-04
2020-07-31
2020-07-29
2020-06-30
2020-06-29
2020-06-26
2020-06-19