เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563


การประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563

ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2563

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย thaicasinobin jqk41

2020-11-17
2020-10-31
2020-09-25
2020-08-04
2020-07-31
2020-07-29
2020-06-30
2020-06-29
2020-06-26
2020-06-19