เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563


การประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563

ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2563

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย

2020-06-30
2020-06-29
2020-06-26
2020-06-19
2020-06-16
2020-06-08
2020-06-04
2020-05-29
2020-05-28
2020-05-22