เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย


วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.

......งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย betder เครดิตฟรี

2020-11-17
2020-10-31
2020-09-25
2020-08-04
2020-07-31
2020-07-29
2020-06-30
2020-06-29
2020-06-26
2020-06-19