เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563


เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563

เทศบาลตำบลชะมาย ดำเนินโครงการงานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณท่าน้ำวัดเขากลาย หมู่ที่ 3 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับชุมชน

2020-11-17
2020-10-31
2020-09-25
2020-08-04
2020-07-31
2020-07-29
2020-06-30
2020-06-29
2020-06-26
2020-06-19