เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


XSS


วันที่ 22 ธันวาคม 2563

#เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สอบสวนแหล่งที่มาของอาหารทะเล จากกลุ่มพ่อค้า แม้ค้า ที่ตลาดนัดปั๊มถาวร หมู่ที่ 8 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

(ผลปรากฎว่าไม่มีอาหารทะเลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง โรคโควิด-19)

XSS
2020-12-22
     
2020-11-17
2020-10-31
2020-09-25
2020-08-04
2020-07-31
2020-07-29
2020-06-30
2020-06-29
2020-06-26