เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


การลาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดทำรายละเอียดเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการลาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 16 มิ.ย. 2558