เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


การสอบคัดเลือก

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดทำสื่อเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก  ตามประกาศหลักเกณฑ์พนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ เทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 25 มิ.ย. 2558