เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


บรรยากาศงานลอยกระทง ประจำปี 2558


ประมวลภาพบรรยากาศงานลอยกระทงเมื่อคืนที่ผ่านมา หมู่ที่ 1 ฝายน้ำล้นควนกรด หมู่ที่ 2, 3, 4 วัดเขากลาย หมู่ที่ 5 สะพานคลองวังหีบ หมู่ที่ 6, 7 สระน้ำนบตาคำ หมู่ที่ 8 สวนสาธารณะเขาตาเล่ง ตำบลชะมาย จังหวัดนครศรีธรรมราช
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03