เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ซ่อมแซมคอสะพาน บ้านนานอก หมู่ที่ 2


นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ลงพื้นที่ สำรวจและซ่อมแซมคอสะพานที่บ้านนานอก หมู่ที่ 2 ตำบลชะมาย ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมที่ผ่านมา และได้กำชับให้งานป้องกันฯ และกองช่างลงสำรวจพื้นที่อื่น ที่ได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมในครั้งนี้เป็นการเร่งด่วนแล้ว
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03