เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการเข้าวัดวันธรรมสวนะไหว้พระสวดมนต์ ประจำปี 2559 ณ วัดวังหีบ หมู่ที่ 5 ตำบลชะมาย


เทศบาลตำบลชะมาย นำโดยนายกเทศมนตรี นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล และประชาชนชาวตำบลชะมาย เข้าร่วมโครงการเข้าวัดวันธรรมสวนะไหว้พระสวดมนต์ ประจำปี 2559 ณ วัดวังหีบ หมู่ที่ 5 ตำบลชะมาย
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03