เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเมือง เทศบาลตำบลชะมาย (ระดับตำบล)


เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลชะมายจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเมือง เทศบาลตำบลชะมาย (ระดับตำบล) หมู่ที่ 1 -8 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ณ ศาลาการเปรียญ วัดเขากลาย โดยมีพี่น้องประชาชนชาวตำบลชะมายเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อเสนอปัญหาและแนวทางพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03