เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการตรวจคัดกรองและติดตามอุบัติการณ์ดำเนินโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่แบบพันธุกรรม


เมื่อเวลา 09.00 น. ประชาชนตำบลชะมายเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่แบบพันธุกรรม ตามโครงการตรวจคัดกรองและติดตามอุบัติการณ์ดำเนินโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่แบบพันธุกรรม จัดโดยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาพยาบาล ให้ความรู้ คำปรึกษาแนะนำ ตรวจคัดกรอง เจาะเลือด ณ วัดวังหีบ หมู่ที่ 5 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2022-07-25
2022-07-25
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-19