เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลชะมายจัดกิจกรรม "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ตามแนวทางโครงการสายธารพระบารมี 7 รอบราชินี 70 ปี ครองราชย์


เมื่อเวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลชะมายจัดกิจกรรม "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ตามแนวทางโครงการสายธารพระบารมี 7 รอบราชินี 70 ปี ครองราชย์ โดยนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย และพนักงานเทศบาลทุกคน ร่วมปลูกต้นไม้ในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลชะมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03