เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลชะมายเดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาล


เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาล และศึกษาข้อมูลการเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาลของเทศบาลตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03