เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


คณะกรรมการตรวจประเมินเกณฑ์ชี้วัดสำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย และสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลชะมาย


เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินเกณฑ์ชี้วัดสำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย และสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลชะมาย
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03