เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลชะมาย ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี (พ.ศ.2560 - 2563) ณ ห้องประชุมสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลชะมาย


เทศบาลตำบลชะมาย ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี (พ.ศ.2560 - 2563) ณ ห้องประชุมสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลชะมาย
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03