เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้ประชาชน (การทำขนมจีบและการทำซาลาเปา)


เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลชะมาย จัดโครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้ประชาชน (การทำขนมจีบและการทำซาลาเปา) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลชะมายมีทางเลือกในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาเศรษฐกิจให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
2021-10-29
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12