เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลชะมายร่วมเดินเทิดพระเกียรติ


เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 เทศบาลตำบลชะมาย นำโดยนายสุทธิพร รสมาลี นำพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกอปพร.ตำบลชะมาย และประชาชนตำบลชะมายร่วมเดินเิทิดพระเกียรติและวางพานพุ่มแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2022-07-25
2022-07-25
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-19