เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2559


เมื่อเวลา 8.30 น. ณ วัดเขากลาย เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลชะมาย บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (ทุ่งสง) โรงเรียนวัดเขากลาย และโรงเรียนวัดวังหีบ ร่วมจัดงานโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
2022-07-25
2022-07-25
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-19