เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการเทศบาลพบประชาชน 13 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย


นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ การจำหน่ายสินค้าราคาต่ำกว่าทุน การบริการเสริมสวยและตัดผมฟรี การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดัน บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่หมาและแมว การแจกพันธ์ไม้ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ภายในงานมีการจับฉลากรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการตลอดงาน
2021-10-29
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12