เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการเทศบาลพบประชาชน 13 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย


นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ การจำหน่ายสินค้าราคาต่ำกว่าทุน การบริการเสริมสวยและตัดผมฟรี การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดัน บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่หมาและแมว การแจกพันธ์ไม้ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ภายในงานมีการจับฉลากรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการตลอดงาน
2022-07-25
2022-07-25
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-19