เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


งานประเพณีชักเรือพระประจำปี พ.ศ. 2554


เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 เทศบาลตำบลชะมายร่วมกิจกรรมประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสงประจำปี พ.ศ. 2554 โดยมีเรือพระเข้าร่วม ทั้งหมด 84 ลำ ในส่วนของเทศบาลตำบลชะมายมีเรือพระวัดวังบและเรือพระวัดเขากลายเข้าร่วม
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03