เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ลดเสี่ยง ลดโรคเรื้อรัง


นายประพัฒน์ รักศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ลดเสี่ยง ลดโรคเรื้อรัง ในวันที่ 25 เมษายน 2562
ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03