เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การจัดทำเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดตั้งเทศบาลตำบลชะมาย


เมื่อระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย นำโดยนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนในการจัดตั้งเทศบาลตำบลชะมาย โดยเสียงเป็นส่วนมากเห็นด้วยในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลชะมายเป็นเทศบาลตำบลชะมาย
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03