เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


อบรมการทำกระเป๋า หมวก น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น แชมพูสระผม


   ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับ พัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลชะมาย จัดอบรมการทำกระเป๋า หมวก น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น แชมพูสระผม ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก “กองทุนผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”
2022-07-25
2022-07-25
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-19