เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องระบบสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และวิธีการเก็บข้อมูล


   ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลชะมาย จัดกิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องระบบสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และวิธีการเก็บข้อมูล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03