เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


รีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 สัปดาห์ที่ 2


รีสอร์ทผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่ 2 ฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง การทำหมวก กระเป๋า จากวัสดุเหลือใช้ ฝึกปฏิบัติการ ทำหมวก กระเป๋า จากวัสดุเหลือใช้
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03