เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


รีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 สัปดาห์ที่ 3


รีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 สัปดาห์ที่ 3 บรรยายและฝึกปฏิบัติ
เรื่อง การทำสบู่สมุนไพร บรรยายและฝึกปฏิบัติ
เรื่อง การทำน้ำยาล้างจาน
2022-07-25
2022-07-25
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-19