เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ขอแสดงความยินดี กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย (โรงเรียนบ้านหนองหว้า) ที่ร่วมแข่งขันในรายการ ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


   ขอแสดงความยินดี กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย (โรงเรียนบ้านหนองหว้า) ที่ร่วมแข่งขันในรายการ ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

   นักเรียน

   1. เด็กชายสถาพร เรืองพูน

    2. เด็กหญิงนานาทิพย์ เกิดสังข์

   ครู

   1. นางปรีญา ชัยยะ

   2. นางโชติกา ทิพย์สุขุม

   ที่ได้รางวัล ระดับ #เหรียญทอง

    ในโครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 

   "ชุมทางทุ่งสงวิชาการ"

   ในวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562


2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03