เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการ ลดอ้วน ชวนออกกำลังกาย


22 มิถุนายน 2562 ...นางจริยาวดี วิเชียรเชื้อ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจาก นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ลดอ้วน ชวนออกกำลังกาย ณ โรงเรียนวัดเขากลาย ซึ่งจะเป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพให้กับนักเรียนที่มีภาวะอ้วน โดยโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย ...โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับดัชนีมวลกาย เลือกวิธีปฏิบัติ เลือกวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสม ถ่ายทอดความรู้สร้างเครือข่าย และลดปัญหานักเรียนมีน้ำหนักเกินเกณฑ์ ขอบคุณภาพจาก จริยาวดี บุญทรง และ โรงเรียนวัดเขากลาย
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03