เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ โรงเรียนวัดวังหีบ ประจำปี 2562


   นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศบาลตำบลชะมาย ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ โรงเรียนวัดวังหีบ ประจำปี 2562
2022-07-25
2022-07-25
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-19