เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


รีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 สัปดาห์ที่ 5


   รีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 สัปดาห์ที่ 5
บรรยายและฝึกปฏิบัติ
เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR
2022-07-25
2022-07-25
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-19