เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่โรงเรียนวัดเขากลาย เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน


5 กรกฎาคม 2562 ...นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่โรงเรียนวัดเขากลาย เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน เพื่อสนับสนุนและอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย ให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ อีกทั้งวิธีการทำและสถานที่จัดทำ ต้องสะอาดมีมาตรฐาน เพื่อสุขอนามัยของนักเรียนอีกด้วย
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03