เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการและกิจกรรมจิตอาสา 1 อำเภอ 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ถนนสายทุ่งสง-ห้วยยอด (403) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562


นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกรมทางหลวงในการปรับภูมิทัศน์ ในกิจกรรมจิตอาสาถนนเฉลิมพระเกียรติ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ฯ ดำเนินโครงการและกิจกรรมจิตอาสา 1 อำเภอ 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ถนนสายทุ่งสง-ห้วยยอด (403) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03