เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลชะมาย รับการตรวจประเมินโครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


เทศบาลตำบลชะมาย รับการตรวจประเมินโครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ในการนี้ขอขอบคุณ - ตัวแทนหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ - ตัวแทนคณะชุมชนตำบลชะมาย - ตัวแทนผู้นำกลุ่มในชุมชน - ตัวแทนผู้นำศาสนา ขอขอบคุณ ทุกท่าน ทุกภาคส่วนที่อีกครั้ง ขอบคุณคะ
2022-07-25
2022-07-25
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-19