เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา ประจำปี 2562


โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา ประจำปี 2562
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ 6 (หมู่ที่ 5,6,7,8)
และวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณวัดเขากลาย หมู่ที่ 3 (หมู่ที่ 1,2,3,4)

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03