เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลวังกะ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรีเข้าศึกษาดูงานในเรื่อง หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลชะมาย


...เทศบาลตำบลวังกะ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานครูและพนักงานจ้างเทศบาลเข้าศึกษาดูงานในเรื่อง หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลชะมาย ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03