เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


รับรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน #รางวัลชมเชยเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนระดับประเทศประจำปี2562


เทศบาลตำบลชะมาย รับรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รางวัลชมเชยเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนระดับประเทศประจำปี2562 จากนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในวันที' 13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2022-07-25
2022-07-25
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-19