เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


คณะทำงานเพื่อพิจารณายกร่าง และตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขเทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งที่ 3/2562


..คณะทำงานเพื่อพิจารณายกร่าง และตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขเทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งที่ 3/2562
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03