เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย


เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จัดตั้งและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุตำบลชะมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้สุงอายุในพื้นที่ตำบลชะมายได้มีกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ โดยภายในงาน สโมสรไลอ้อน ทุ่งสง ได้มอบแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนอีกด้วย
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03