เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


กิจกรรมรื้อถอนกอไผ่ กิ่งไม้เหนือคอสะพานวังหีบก่อนน้ำหลาก


   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับเครือข่ายอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภาคประชาชน หมู่ที่ 5 ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมรื้อถอนกอไผ่ กิ่งไม้เหนือคอสะพานวังหีบก่อนน้ำหลาก

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562

ณ คลองวังหีบ หมู่ที่ 5

 

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03