เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


กศน.อำเภอทุ่งสง มาศึกษาดูงาน ณ ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.4


...กศน.อำเภอทุ่งสง จัดโครงการศึกษาดูงานและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลชะมาย โดยมาศึกษาดูงาน ณ ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลชะมาย
 
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562
ณ ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลชะมาย
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03