เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เรื่อง พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
เรื่อง พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
 
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย

2022-07-25
2022-07-25
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-19