เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ประเพณีชักพระ ประจำปี 2562


              เทศบาลตำบลชะมายร่วมสืบสานประเพณีชักพระ ประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม โดยในปีนี้มีเรือพนมพระจากวัดวังหีบ และวัดเขากลาย เข้าร่วมกิจกรรม ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03