เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 ณ ห้างสหไทยพลาซ่า สาขา ทุ่งสง


   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกิจกรรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562
ในวันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้างสหไทยพลาซ่า สาขา ทุ่งสง

โดยร่วมกับ
- เทศบาลเมืองทุ่งสง
- สถานีตำรวจภูธรทุ่งสง
- หน่วยแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลชะมาย

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03