เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ มาศึกษาดูงาน


เทศบาลตำบลชะมาย ต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน 22 คน เข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับ "การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ"

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย
ในวันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03